Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Project Reference

ระบบพื้น Diamond Floor

พื้นโรงงานแกร่งและเงา ปราศจากฝุ่น

ระบบพื้นแกร่งโดยมีส่วนผสมของ Floorhardener ทั้ง 2ชนิด โดยสามารถทำสีได้หลายสี ไม่ว่า สีเขียว สีแดง สีเทา หรือ สีธรรมชาติ และมีคุณสมับติทำให้มีความแกร่งและเงา ปราศจากฝุ่น

ขอขอบคุณโรงงานฮีโน่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ที่ให้โอกาสและไว้วางใจให้ทางบริษัทยูนาส เป็นผู้ดูแล

polymer chemistry Paint and Flooring Epoxy

พื้นโรงงานแกร่งและเงา ปราศจากฝุ่น

ระบบพื้น Diamond Floor รับประกันความแข็งแกร่งถึง 9 (mole's scale)

polymer chemistry Paint and Flooring Epoxy

พื้นโรงงานแกร่งและเงา ปราศจากฝุ่น

ระบบพื้น Diamond Floor รับประกันความแข็งแกร่งถึง 9 (mole's scale)